Ergonomi hemma och på arbetsplatsen

Ergonomi är ett ämne som uppmärksammas mer och mer. Det talas framför allt om ergonomi på arbetsplatsen, men det är viktigt att tänka på ergonomin också i hemmet, framför allt när det handlar om sysslor som man utför under långa tidsperioder.

Ergonomi är något som det talas mer och mer om. Om vi ska kunna arbeta längre, vilket många politiker och nationalekonomer vill, är det viktigt att vi inte skadar oss i arbetet. Skador i arbetslivet handlar inte bar om risker som att få något i huvudet på ett bygge, utan även om hur vi sitter, står och lyfter på arbetsplatsen, och inte bara där.

Faktum är att produkter från Witre som är avsedda i första hand för kontor och andra arbetsplatser också fungerar bra i hemmet. Även i bostaden är det viktigt att ta hänsyn till kroppens naturliga rörelsemönster, och anpassa arbetsställningen efter det istället för tvärt om. Arbetsmiljöverket skriver på sin sajt att vanliga orsaker till belastningsbesvär är:

  • Tunga lyft
  • Repetitivt arbete
  • Obekväma, ansträngande eller påfrestande arbetsställningar
  • Obekväma eller påfrestande arbetsrörelser

Kvinna som arbetar vid laptopBesvären kan också förvärras av stress och högt arbetstempo, stor styrning av arbetet eller otillräcklig tid för återhämtning. Det här är inte någonting som enbart förekommer på arbetsplatsen. Många arbetar hemifrån ibland, vilket det kan finnas många olika skäl för. Om man har möjlighet att inreda ett hemmakontor är det naturligtvis bäst, men även om man bara arbetar hemifrån någon gång ibland är det viktigt att tänka på ergonomin, och ju mer man arbetar hemifrån, desto viktigare blir det.

En faktor som för det mesta tas om hand när en kontors- eller annan arbetslokal inreds är ljuset. Dåliga ljusförhållanden har stor inverkan på det fysiska välbefinnandet, och kan t.o.m. leda till värk i kroppen, skriver Arbetsmiljöupplysningen. Anledningen till detta är ofta att man måste arbeta i obekväm ställning för att se ordentligt, eller för att inte bli bländad. Det är viktigt att tänka på detta i hemmet. Tillbringar du mycket tid i tvättstugan är det viktigt med bra ljus där, och detsamma gäller om du har en verkstad i garaget eller källaren.

Ergonomi vid datorn

Det blir allt vanligare att både arbetet och fritiden ser likadan ut: man sitter vid en dator. På arbetsplatsen är ergonomin ofta bättre än hemma: det finns höj- och sänkbara arbetsbord, mattor att stå på som avlastar benen, ställbara stolar m.m. Hemma kan det vara sämre med den saken. Hur många har t.ex. ett skrivbord som går att höja och sänka i hemmet?

Oavsett om man befinner sig hemma eller på jobbet är det viktigt att tänka på rörelsen, även vid datorn. Ta pauser med jämna mellanrum, och tänk också på att du måste röra på dig i vardagen, även om du har ett stillasittande jobb. Försök också att variera arbetsställningen.

Om du har problem med ergonomin på din arbetsplats kan du få hjälp av en sjukgymnast eller arbetsterapeut med specialinriktning mot ergonomi. Läs mer om att anlita en person med särskild ergonomisk kompetens här.

Scroll to top