Kemikaliehantering på myndighetsnivå

Vad har ett brandsförsvarsfält utanför Stockholm och butiker med fjällutrustning gemensamt egentligen? Vad är kemikalierna PFAS för typ av ämnen? Och var kan man läsa mer om både kemikalier samt få kunskap om vart en kan vända sig med frågor? Vilka myndigheter ansvarar för vilka områden?

Det finns mycket som behövs testas ute i våra arbetsliv och i vår vardag, och har man ett eget företag eller köper in produkter från ett annat land med andra lagar kan det vara bra att kolla upp innehållet ordentligt, något man kan få hjälp med på www.intertek.se bland annat.

Förorenat dricksvatten och giftiga kemikalier i butiker

Kemi (2)Alldeles nyligen rapporterade Dagens Nyheter om hur brandförsvarets kemikalier kan ha förorenat dricksvattnet ute i naturen. Detta sedan de länge haft övningsområde på ett fält utanför Stockholm och låtit brandskum och annat ligga kvar och sjunka ner i marken. Nu tar man prover i brunnar för att se om dricksvattnet är kontaminerat av kemikalier som kan vara skadliga att få i sig.

På fackförbundet Handels är man samtidigt oroade över butikspersonalen, som ju är medlemmar i facket, om hur kemikalierna egentligen är friluftsbutiker. Detta efter att Greenpeace rapporterat kring detta och specifikt kring flourkarboner som används i impregnering av friluftskläder. Om detta skriv det om i en artikel i Svenska Dagbladet. Här är mer info om själva kemikalierna:

  • Kemikalierna PFASär en typ av högfluorerade ämnen. De förekommer inte naturligt i miljön, utan är skapta av oss.
  • De kan bilda släta vatten-, fett-, och smutsavvisande ytor och är extremt långlivade. Studier med försöksdjur har visat att höga halter kan ge leverskador och påverka fettmetabolismen, immunförsvaret och reproduktionsförmågan.
  • Även om studier av stora befolkningsgrupper antytt liknande effekter hos människor är det fortfarande oklart.

Olika myndigheter har olika ansvarsområden kring kemikalier

Mer om kemikalier kan det vara värt att läsa om på Naturvårdsverkets hemsida där både information om ansvarsfördelningen men även frågor kring kemikalier kan skickas in. Andra miljöarbetesområden som finns i Sverige är allemansrätten, avfall, avlopp, bekämpningsmedel, energi, friluftsliv, klimat, luft, hållbarhet, naturvård, genetiska resurser, förorenade områden, ekosystem, buller, transport och trafik, utsläpp, viltförvaltning, våtmark och mycket mera. Om Naturvårdsverket ansvarar för tillsynsvägledning för yrkesmässig användning av bland annat kemiska produkter så ansvarar Kemikalieinspektionen i stället för tillsyn av kemiska produkter när de släpps ut på marknaden. Arbetsmiljöverket ansvarar för tillsyn när det kommer till arbetsmiljöfrågor och risker för arbetstagarna, kopplat till just användning av kemikalier.

 

Scroll to top