Renovera miljövänligt

Det finns ett flertal giftiga ämnen i färg, lim och fogmassor. Dessa ämnen kan vara farliga var för sig, men det som framför allt kan vara farligt är de effekter de får när de kombineras med varandra, eller med andra kemikalier i våra hem.

De flesta vet numera att man ska undvika vissa ämnen, som ftalater och bisfenol A i plast. Men i spåren av ROT-avdraget blir det alltmer populärt att renovera sitt hem. Gamla material åker ut, och nya kommer in. Även om man inte använder exempelvis asbest i dagens byggen så finns det mycket annat som kan vara farligt i de olika kemikalier som används. Det gäller framför allt kemikalier som används till stora ytor, som målarfärg. Över huvud taget bör familjer som har små barn, eller som väntar barn, inte måla om hemma.

Undvik färg som innehåller lacknafta, terpentin, thinner, toluen och xylen. Bättre är att undvika farliga lösningsmedel, och använda gamla, beprövade färgtyper som lim-, linolje- eller lerfärg.

Giftiga golv

Många giftiga ämnen som finns i vår omgivning har tillsats för att göra plaster mjuka, eller för att skydda brandfarliga material. Plastgolv kan innehålla PVC eller ftalater, och detsamma gäller gamla våtrumstapeter. Extra farliga är plastgolv för små barn, som kryper runt mycket på golvet. En barnfamilj som byter ett golv bör också se till att golvet sopsorters på rätt sätt. Annars kan giftiga ämnen läcka ut i naturen. På de flesta miljöstationer går det att lämna in golv av plast. Heltäckningsmattor kan också vara farliga, eftersom de ofta innehåller flamskyddsmedel. Som tur är blir det allt ovanligare med heltäckningsmattor i Sverige.

Om du inte har råd att byta ut golvet i ditt hem, eller bor i hyresrätt, och vill skydda dina barn från plastgolvet, köp då mattor att täcka golvet med. Trasmattor går att köpa billigt på exempelvis Myrorna, och de är för det mesta vävda av kläder som tvättats flera gånger innan de klippts sönder och vävts till mattor. Därför finns det inga giftrester kvar i mattorna.

Scroll to top