Så funkar en ozongenerator

Det finns olika typer av ozongeneratorer, mer eller mindre effektiva. Ska du själv köpa eller hyra en ozongenerator är det bra att se till att den har oscillerande rening. Traditionella ozongeneratorer har inte detta vilket gör att ozonet inte frigörs i intervaller. Tyvärr kan det medföra eventuella följdskador. Vi går här igenom hur en ozonbehandling går till och hur du ska göra för att göra en effektiv och säker sanering med din ozongenerator.   

Om du själv har problem med en illaluktande källare, en bil som luktar hund eller kanske en lägenhet som är inrökt har du förmodligen kommit i kontakt med olika företag som erbjuder ozongenerator. Ozongenerator är ett mycket effektivt sätt att ta bort lukter permanent, men det finns också äldre varianter som du bör undvika. Traditionella ozongeneratorer arbetar nämligen inte med optimerad effekt, de stänger inte av sig själva när de är klara och kan inte anpassa sin kraft efter hur stort utrymmet är.

Varför ska man ozonbehandla?

En ozonbehandling är ett mycket effektivt sätt att rensa och sanera dålig lukt utan att använda miljöfarliga kemikalier – även om processen är rent kemikalisk. Användningsområden är många, men vanligast för privatpersoner är att få bort dålig lukt som kan vara på grund av mögel eller fuktskador eller röklukt från en brand. Man kan använda det för att sanera en gammal kåk för att avlägsna gammal fukt och andra tråkiga lukter. Fördelen är att det helt sanerar den dåliga lukten och att den också försvinner permanent, och den tar även bort lukt som sätter sig i textilier.

Naturvårdsverket rekommenderar metoden för att avlägsna farliga ämnen från läkemedel och mediciner som spills ut i avloppsvattnet, ett problem som har varit stort länge och som man alltså kommer tillrätta med tack vare ozonbehandlingar.

Hur fungerar en ozongenerator?

Ozonet är en gas som effektivt sanerar allt från dålig lukt vid offentliga utrymmen, pissoarer och annat, men också om man vill sanera sin bil från hund- eller röklukt.

En modern ozongenerator, Ozoneair, ger ut ozon i intervaller och når varenda liten vrå av det utrymme du placerar generatorn i. Ozonet neutraliserar lukten och kommer också åt själva anledningen till den dåliga lukten (som ju till exempel kan vara mögel). När utrymmet är klart blir det till vanligt syre igen, och därför släpper man inte ut några farliga kemikalier eller annat som kan vara farligt för miljön.

Välj en ozongenerator som har optimerad effekt, alltså en som själv kan avgöra när den är färdig. Det gör att den inte jobbar mer än vad den behöver. Eftersom ozonet är en gas som inte är bra att få i sig ska du inte befinna dig i rummet samtidigt som du gör en ozonbehandling. Efter behandlingen kan du vänta en stund innan du går in i utrymmet du sanerat. Ozonet har en halveringstid på 30 minuter, så rekommendationen är att inte beträda det förrän efter ett par timmar så att man kan vara säker på att allt ozon är avlägsnat.

Scroll to top