Så renoverar du hållbart

För att renovera hållbart är det viktigt att ta hand om byggavfallet på rätt sätt. När du renoverar hemma bildas det mycket avfall och det måste sorteras enligt särskilda regler. Med praktiska kärl blir det lättare att sortera avfallet. Att välja hållbara och lokala naturmaterial samt miljömärkta produkter gör också renoveringen mer miljövänlig.

Modern,Living,Room,With,Large,Windows,And,View,On,Seaside.Byggsektorn står för en mycket stor del av den svenska materialförbrukningen. När du renoverar kommer du att märka att det bildas en hel del byggavfall. Det är viktigt att ta hand om detta avfall på ett miljövänligt sätt för att renoveringen ska vara hållbar. Här kan du läsa mer om hur du bäst tar hänsyn till miljön när du renoverar.

Sortera avfallet på rätt sätt

Illustration,Recycling,Symbol,Of,Different,Industrial,Construction,Materials,,Concrete,,WoodÅtervinning är A och O för ett hållbart samhälle. Både privatpersoner och företag måste ta sitt ansvar och sortera avfall. Vid en renovering hemma måste du se till att byggavfallet hanteras och slängs på rätt ställe. Hos Sortera Recycling hittar du olika typer av kärl till ditt avfall vilket gör det lättare att sortera byggavfallet. Du hittar bland annat kärl i tre olika storlekar, från 190 liter upp till 660 liter. Dessa hållbara och prisvärda kärl lämpar sig mycket bra för alla typer av avfall och gör det lättare att hantera skräp och annat i samband med en renovering. Här kan du kasta och sortera saker som färgburkar, spackel, oljor och byggrester.

Det finns särskilda regler och föreskrifter som måste följas av personer som producerar bygg- och rivningsavfall. Avfallet måste enligt lag sorteras ut och förvaras åtskilda från varandra. De nya bestämmelserna trädde i kraft den 1 augusti 2020 och till skillnad mot tidigare ligger större vikt på att återanvända och återvinna material. Naturens resurser är begränsande och därför är det viktigt att hushålla med de naturtillgångar som finns.

Byggsektorn står för 30 procent av Sveriges totala energi- och materialanvändning och därför är det extra viktigt att använda en miljövänlig avfalls hantering för att minska miljöbelastningen. Med Sortera Recycling kan du se till så att en stor del av ditt avfall från renoveringen återvinns. En del av avfallet återanvänds, andra delar bearbetas till nya former och resten kan användas för att utvinna energi. Allt avfall återvinns på Sorteras egna anläggning i Jordbro vilket minskar onödiga transporter.

Använd hållbara och lokala naturmaterial

För att göra renoveringen mer hållbar är det självklart viktigt att tänka på vilka produkter du använder. Det bästa är att välja naturmaterial från Sverige. Exempelvis är det mer miljövänligt att använda gotländsk sandsten än italiensk marmor. Sverige har många fina naturmaterial, bland annat:

– Trä som kan användas till golv, väggar och möbler.
– Stenar, exempelvis gotländsk sandsten och marmor, som kan användas som bänkskivor i kök och badrum.
– Naturfiber som passar för isolering i väggar och tak.

Välj miljömärkta produkter

För målarfärg, spackel och andra material är det alltid bra att leta efter miljömärkta produkter. Håll utkik efter certifieringar som Bra miljöval, Svanen och FSC-produkter. Om du köper nya vitvaror är det bäst för miljön om du väljer produkter med låg energiförbrukning. I badrummet är det bra att välja produkter som förbrukar lite vatten.

Scroll to top