Säkra och mossfria tak

Taksäkerhet handlar inte bara om att se till att det finns nödvändiga säkerhetsanordningar på taket. Ett säkert tak är också ett tak som är fritt från mossa.

Om du äger en fastighet – det kan vara ett flerfamiljshus eller en sommarstuga – är det viktigt att du tänker på taksäkerheten. Du kan läsa mer om vad detta innebär på
http://taksakerhetstockholm.se/, men i korthet handlar det om att taket ska vara säkert att gå på, för den som behöver utföra arbeten där uppe, och också om att taket inte ska utgöra en fara för den som passerar nedanför.

Taksäkerhet är en fråga om konstruktion, men det är också en fråga om kemi. Parafyletiska växter, som mossor och alger, kan ställa till en hel del för en fastighetsägare. Det är sällan ett problem på nya hus, utan problemen med mossa brukar komma efter några år, när ytan på takpannorna blivit skrovlig och mossan lättare kan få fäste. Trots att det byggs många nya hus i Sverige så ökar också problemen med påväxt av mossa, alger och lavar.

Behandla taket mot mossaGamla tegelpannor med mossa

Det sägs ibland att parafyletiska växter är rotlösa, men faktum är att mossa har små rötter som suger upp vatten. När vattnet i rötterna fryser spricker takpannorna. Störst är risken för frostsprängningar efter en regnig höst, då mossan har sugit upp mycket vatten. Trasiga takpannor kan dels ramla ned och träffa någon i huvudet, dels gör de arbeten på taket farligare.

Som fastighetsägare har man en skyldighet att inspektera sitt tak, vilket tar ganska mycket tid i anspråk. Att åtgärda säkerheten genom att ta bort mossan är dock ganska enkelt. Mossan sopas bort, taket spolas av och sedan applicerar man antimossmedel, säger fastighetsförvaltaren Hans Pedersen till Ekuriren. Andra tycker att det är bättre att använda lövblås, eftersom en högtryckstvätt sliter på takpannorna och därmed gör det lättare för ny mossa att få fäste. Det är också viktigt att använda rätt koncentration av de ämnen som man använder för att skydda taket, skriver Mariestadstidningen.

Scroll to top