Tips om fönsterrenovering

Det finns flera anledningar till varför det är bättre att renovera ett fönster i stället för att byta ut det, men det gäller att du har koll på hur du ska renovera vilken typ av fönster – annars kan det hela bli en väldigt kostsam historia.

Många väljer att byta fönster som är trasiga eller som släpper in för mycket kall kyla. Men det är faktiskt inte alla gånger detta är nödvändigt. Ibland är det både bättre och mer ekonomiskt att renovera fönster i stället för att byta ut dem helt och hållet. Viktigt i detta är dock att du gör på rätt sätt under renoveringen. För är det ett blyfönster så ska renoveringen ske på ett visst sätt och är det träfönster så ska den ske på ett annat. Om du gör på fel sätt kan det nämligen kosta mer än det smakar och kan i värsta fall resultera i att du i alla fall behöver byta hela fönstret även om det inte var det du tänk göra från start. Så hur ska man du veta hur man renoverar vilken typ av fönster? Antingen anlitar du ett proffs för fönsterrenovering eller så läser du Riksantikvarieämbetets publikation som innehåller information om just detta. Så här skriver man om publikationen på sin hemsida:

”Fönstren tillhör de byggnadsdelar som ofta byts ut när våra hus ska rustas upp. Den här skriften beskriver fönster från olika tider, och hur de kan repareras och kompletteras för att fylla dagens krav. Virkesval och dimensioner, hopfogning och beslagning, underhållsmålning och reparationer beskrivs i detalj. Genom utförda exempel visas hur fönster av olika åldrar och skick kan renoveras med gott resultat.” läs mer och ladda hem publikationen här.

Vad tar publikationen upp?

I publikationen finns ingående information om allt som har med fönster att göra såsom vad de består av och hur man gör för att laga vissa delar av ett fönster. Likaså kan du läsa mer om vilka sorters fönster som finns och vilka nya fönster som uppkommit på marknaden. En perfekt handbok för den som vill renovera i stället för att köpa nytt kort sagt.

Scroll to top